مهری_خانم

مادیان زیبا و ارزشمند و قدیمی پرورش دهنده مری قراگوزلو یکی از بهترین مادیان های کشور و کره ی زیرش نریان بسیار زیبا شیخ شفق پریان پدر:اژدر مادر:اب بید تیره: خرسان حاجی شهاب کره زیرش شیخ شفق پدر : سمرقند مادر:پریان تیره : خرسان حاجی شهاب #نریان #مادیان #مهری_خانم #مجید_خان_بختیار #اسب_اصیل_خوزستان #زیبایی_اندام #خوش_تیپ #نجابت# #ایران #تهران #خوزستان #شوشتر #دزفول #شوش #رامهرمز #اصفهان #یزد #کرمان #یکتا_هورس #iaho #horses #horse #horsesofinstagram #toptags #horseshow #horseshoe #horses_of_instagram #horsestagram #instahorses

سیلمی زیبا و ارزشمند و قدیمی پدر خزر بروجرد و توتن خانم و رعنا مشیر مالک مهری خانم یوزپلنگ پدر: سمرقند مادر: کاراسینا تیره: خرسان حاجی شهاب عکس های از کره گی تا بزرگ سالی ورق بزنید #نریان #مادیان #مهری_خانم #مجید_خان_بختیار #اسب_اصیل_خوزستان #زیبایی_اندام #خوش_تیپ #نجابت# #ایران #تهران #خوزستان #شوشتر #دزفول #شوش #رامهرمز #اصفهان #یزد #کرمان #یکتا_هورس #iaho #horses #horse #horsesofinstagram #toptags #horseshow #horseshoe #horses_of_instagram #horsestagram #instahorses

سیلمی زیبا و قدیمی اکثرا اسب های اصیل از این اسب که مورد علاقه مهری خانم بود دارند و پدر بسیاری از سیلمی ها و مادیان های درجه یک ایران بود سمرقند پدر:ارس مادر:اولین تیره:جلفان جرجری #نریان #مادیان #مهری_خانم #مجید_خان_بختیار #اسب_اصیل_خوزستان #زیبایی_اندام #خوش_تیپ #نجابت# #ایران #تهران #خوزستان #شوشتر #دزفول #اهواز #رامهرمز #اصفهان #یزد #کرمانشاه #کرمان #یکتا_هورس #horses #horse #horsesofinstagram #toptags #horseshow #horseshoe #horses_of_instagram #horsestagram #instahorses